• בנדל במבצע – הרצאה אלכס ליבק | סדנת צילום בירושלים
  • אלכס ליבק – הפפארצי של האנונימיים
  • הרצאה צילום דוקומנטרי וצילום סדרות