סיורים מפגשים והרצאות צילום

הרצאה - צילום דוקומנטרי ויצירת סדרות