מדיניות פרטיות

המרכז לצילום אומנותי (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתרים"). בהתאם לכך מפורסמת להלן המדיניות ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והתחייבותנו כלפיך, המשתמש, לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות – להסביר את נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד החברה עושה שימוש במידע אשר נמסר על-ידי המשתמשים ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר ו/או תשאיר פרטים ליצירת קשר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה: פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטיך האישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

החברה מתחייבת שהשימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין, ע"מ –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם לתיקון סעיף 30 לחוק התקשורת, התשס"ח–2008 (להלן: "חוק הספאם").

החברה מתחייבת שלא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד ג'

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.

  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קבצי cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

אבטחת מידע

האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.

שינויים במדיניות פרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.