מדיניות ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי הקונה:

 • ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה. כל זאת מרגע לחץ הגולש על הלחצן "אישור רכישה", שם ולמעשה אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א 2010.
 • לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.
 • ביטול ההרשמה לקורסים ולפעילויות אפשרית עד 14 ימים ממועד ההרשמה, וזאת באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:
  • על הנרשמים מוטלת האחריות הבלעדית לוודא טרם הרשמתם את התאמתם לקורס מבחינת טיבו ורמתו – ניתן לקבל פרטים על הקורס הן באתר, הן דרך כפתור יצירת הקשר והן באופן טלפוני.
  • תנאי הכרחי לפתיחת הקורס הוא הרשמתם של מינימום משתתפים שיקבע מראש בהתאם לסוג הקורס.
 • במקרה שהקורס לא יפתח, מכל סיבה שהיא, ניתן יהיה להעביר את הזכאות להשתתפות למועד אחר בו הקורס יפתח, או לקבל החזר בהתאם לאמצעי התשלום בו נרשמו לקורס ולאחר הצגת חשבונית/קבלה מקורית.
 • האתר והמרכז לצילום אומנותי שומר לעצמו את הזכות לשינוי מועדי קורסים, הסדנאות ומפגשי צילום על פי שיקולו.
 • בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה התשע”א 2010) – ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.
 • דמי הביטול הם בשיעור של 5% ממחיר הקורס או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.
 • כן נגבים 2.5% נוספים ממחיר הקורס עבור עמלת סליקה שינוכו מהכספים שנגבו. ניכוי עמלת הסליקה תתבצע רק אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי.
 • האתר רשאי לשנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומסיבותיו את מועדי המפגשים בקורס (עד שני מפגשים בקורס). מודגש בזאת כי שינוי מועד, כאמור, לא יהווה עילה לביטול השתתפות בקורס.
 • לאחר מועד פתיחת הקורס, ובמקרה של בקשת ביטול ע"י הקונה, ניתן יהיה להעביר את זכאות ההשתתפות בקורס לאדם אחר מטעמו ובלבד שזה יתאים לדרישות הקורס, או להקפיא את ההשתתפות ולשמור אותה למועד מאוחר יותר עד שנה מיום הרכישה, וזאת על פי המועדים שמתפרסמים באתר מעת לעת. במקרה של ביטול רכישה סופי, יקוזזו ממחיר הרכישה המפגשים שקוימו בפועל עד למועד בקשת הביטול בתוספת של 50% מסכום הרכישה המקורי.
 • תנאי מהותי להשתתפות בקורס ו/או סדנה, הכולל בין היתר גם תשלום דמי מקדמה ו/או דמי הרשמה, בקשה לשיריון השתתפות בקורס ו/או סדנה, הינו השלמת התשלום במלואו לא יאוחר מ-1 ימים ממועד פתיחת הקורס בפועל. אי השלמת התשלום במלואו מהווה עילה לאיסור השתתפות בשיעורים עד להשלמת יתרת התשלום.
 • החרגה לגבי קורס צילום לילדים בקיץ – בעקבות המצב העולמי בנוגע להתפשטות וירוס COVID-19, האתר ו/או המרכז לצילום אומנותי מאפשר קבלה של זיכוי מלא בניכוי עמלת די סליקה בלבד, וביטול השתתפות בקורס זה, במידה ומוטלים סגרים ו/או הנחיות מטעם הממשלה ומשרד הבריאות אשר אינם מאפשרים את התקיימות הקורס או מוטלות הגבלות שאינן מאפשרות את קיומו הסדיר של הקורס במתכונת רגילה. תנאי זה הינו הכרחי לצורך קבלת החזר מלא. 
 • החרגה לגבי קורס צילום למתחילים אונליין מוקלט – רכישה של חומרים ושיעורים מוקלטים אינם זכאים לדמי ביטול לאחר ביצוע מועד התשלום בפועל ולאחר שהחומרים נהיו זמינים לרוכש או האדם מטעמו.

ביטול עסקה על ידי בעל האתר:

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

 • במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר בחנות, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.

 • האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
סגירת תפריט
×

עגלת קניות